Časté dotazy a odpovědi – FAQ

Termovize (nazývaná také termovizní kamera, infračervená kamera, nebo termokamera) je zařízení, které vytváří obraz pomocí infračerveného (IR) záření, podobně jako běžná kamera, která vytváří obraz pomocí viditelného světla. Namísto rozsahu 400–700 nm kamery ve viditelném světle jsou infračervené kamery citlivé na vlnové délky od přibližně 1 μm do přibližně 17 μm.

Termovize vytvarají obrázky z tepla. Detekují více než jen teplo, detekují drobné rozdíly v teple – již od 0,01 °C – a zobrazují je jako odstíny šedé nebo s různými barvami přímo na displeji.

Noční vidění fungují na principu přijímání malého množství viditelného světla, které zvětšují a zobrazují na dispeji.

Citlivost 100 mK je dostatečná pro většinu aplikací, kde je rozsah teplot obrazu > 10 °C, ale obraz se zhorší, pokud zúžíte rozsah o více než 10 °C. Citlivost 70 mK vám umožňuje nastavit užší rozsah na 5 °C při zachování dobré kvality obrazu. Citlivost 50 mK vytváří nejplynulejší obraz bez šumu.

Termovizní kamery obsahují speciální čočku, která soustřeďuje teplo nebo infračervenou energii, kterou vydává objekt, proto bude termovize fungovat stejně dobře za denního světla, jako iv úplné tmě.

Sklo funguje jako zrcadlo pro infračervené záření. Když nasměrujete termovizní kameru na okno, neuvidíte nic.

Voda blokuje mnoho infračervených vlnových délek, podobně jako neprůhledná bariéra blokuje vlnové délky viditelného světla. Viditelnost termovize přes vodu je velmi omezená.

Jakýkoli elektricky vodivý materiál zablokuje IR. Čím větší je vodivost, tím větší je blokování. Hliníková fólie zabije všechny IR. Naopak většina plastů umožňuje průchod infračerveného záření.